A koromfe wogo

Kande walɩ sɛbrɛ

Yere, na deyla na karam Kande walɩ kong sɛbrɛ, kʋn hãngsiri la zamaam kong somey kʋn ba yɩtɩ ke a Sɩda kongo